...

Digitālās vizītkaršu drukas cenas

Vizītkaršu drukas cenā ir iekļauts papīrs/krītots kartons no 270 g/m2 – 300 g/m2
Vizītkaršu dizaina izstrāde, cena no: 60,50 EUR – 114,95 EUR
Maketēšanas pakalpojumi, cena no: 8,47 EUR – 54,45 EUR

[table id=22 responsive=scroll /]

[table id=23 responsive=scroll /]

[table id=25 responsive=scroll /]

*Dizaina papīra cena var mainīties – atkarīgs no izvēlētā papīra veida.

Cenas norādītas EUR ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21% apmērā.
SIA “JMG Druka” patur visas autortiesības uz datorgrafiku un/vai dizainu.
Ja klients ir veicis apmaksu tikai par maketēšanas pakalpojumiem, nevis dizaina izstrādi,
“JMG Druka” klientam rediģējamus drukas un/vai vektora failus neizsniedz.
SIA “JMG Druka” norāda, ka par šāda faila izsniegšanu tiek piemērota paaugstināta
samaksa. Tā tiek noteikta no darba apjoma.
SIA “JMG Druka” patur tiesības mainīt/papildināt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.