...

Grafiskā dizaina/maketu izstrādes cenrādis

CENA EUR
Logotipsno 90,75
Vizītkartes dizainsno 60,50
Veidlapas dizainsno 42,50
Zīmogs12,10
Aploksnes dizains24,20
Krāsu izmantošana
dažādās vidēs –
CMYK, RGB, Pantone
Atsevišķi šāds pakalpojums netiek
piedāvāts
Burtu
izmantošanas
vadlīnijas
Bezmaksas fonta izvēle, ja tiek
izvēlēts maksas fonts, tā cena tiek
pierēķināta kopējai summai.
Atsevišķi šāds pakalpojums netiek
piedāvāts
Stila grāmatas
izveidošana/salikšana
no 42,35
CENA EUR
Pamata stila grāmatas satursno 302,50
Interneta/elektroniskā vide (personas e-pasta paraksts, klientu jaunumu/reklāmas e-pasta vēstules skelets, reklāmas banera paraugs)no 84,70
Auto, vai cita transporta reklāmas materiālu paraugsno 181,50
Drukai/ražošanai paredzēts fails netiek sagatavots
Vides reklāma (baneri, skatlogi, pieturas utt.)no 242,00
Stila grāmatas ietvaros tiek izstrādāts viens maketa paraugs pēc klienta izvēles, par katru papildus maketa paraugu cena pēc cenrādī norādītajām pozīcijām
CENA EUR
Paplašinātās stila grāmatas satursno 726,00
Produktu iepakojuma dizainsno 423,50
Vienpusējas vizītkartes maketsno 18,15
VizĪtkartes dizaina cenu skat. PAMATA stila grāmatas saturā
Divpusējas vizītkartes maketsno 24,20
Vienpusējs
flaijeris (A6, A5, A4)
no 54,45
Divpusējs flaijeris
(A6, A5, A4)
no 78,65
Buklets (piem. A4, 2x loc)no 78,65
Brošūras dizains (piemēram 16 lpp. skavota brošūra)no 242,00
Kataloga dizainsno 350,00
Plakāta/ afišas dizains (A4-A1)no 65,00
Auto
aplīmēšanas makets
no 200,00

SIA JMG druka patur visas autortiesības uz datorgrafiku un/vai dizainu. Ja klients ir veicis apmaksu tikai par maketēšanas pakalpojumiem, nevis dizaina izstrādi, JMG druka klientam rediģējamus drukas un/vai vektora failus neizsniedz.
SIA JMG druka norāda, ka par šāda faila izsniegšanu tiek piemērota paaugstināta samaksa. Tā tiek noteikta no darba apjoma.
SIA JMG druka patur tiesības mainīt/papildināt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Minimālais pasūtījums: 18,15 EUR

Cenas norādītas EUR ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21% apmērā.
Maketēšanas un dizaina cenas ir atkarīgas no iesniegtajiem materiāliem un apjomiem.
Jebkura dizaina izstrādei piedāvājam vairākus konceptus, skices.
Standartā dizaina darbiem termiņš ir 1 – 4 nedēļas.
Stila grāmatu izveidei termiņi tiek noteikti atsevišķi.
Materiāliem, kuri tiek drukāti/ražoti JMG druka spēkā augstāk minētās cenas.
Drukas/ražošanas faila izsniegšanai klientam cenas pieaugums no 25-50%