...

Informatīvās norādes

Āra vides seguma marķēšana

Ar trafareta palīdzību veikta Prominādes dēļu marķēšana.