...

Produkcijas piemēri

Ēdienkaršu izstrāde

Piemeklējam dažādus risinājumus ēdienkarsu/dzērienkaršu ražošanai. Apzinot budžetu, piemeklējam atbilstošu ražošanas veidu un sagatavojam maketu/drukas failu.