...

Produkcijas piemēri

Telpiska plāksne

Uzņēmuma logo druka frēzēšana no 8 mm bieza melna komateksa uz kura veikta UV druka. Nodrošinām montažu.