...

Produkcijas piemēri

Logo izstrāde

Katram uzņēmējam ir nepieciešama atpazīstamības zīme – logo. Izveidosim praktisku logo maketu un lietošanas vadlīnijas, lai ir ērti to lietot gan drukas darbos, gan digitālajā vidē.